Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Susan Kronborg

Publiceret

12. maj
2018

Erhvervsliv og integration

ERHVERVSLIV


Vores virksomheder har brug for, at flest mulige er aktive på arbejdsmarkedet.


For at sikre det, vil jeg arbejde for et øget beskæftigelsesfradrag, der vil gøre det økonomiske råderum større, og derved gøre det muligt for arbejdssøgende, at få råd til eksempelvis øgede transportomkostninger, samt eventuel reduktion af tilskud til fx vuggestue eller børnehave.


Vores erhvervsliv i Østjylland har endvidere behov for, at vi beholder flere af de unge i området efter endt uddannelse. Den strukturelle ”brain-drain”, der sker fra Aarhus til København efter endt uddannelse, bør imødegås ved placering af flere offentlige arbejdspladser i Østjylland. Det er også nødvendigt med en opprioritering af infrastrukturen, herunder busser og tog til pendlere.


I det større perspektiv vil jeg arbejde frem mod at toldbarrierer ophæves. De såkaldte u-lande skal have mulighed for, at øge deres eksport og velstand: Det vil være til gavn for alle, da øget velstand i fattige lande, forventeligt vil betyde øget demokrati, øget uddannelsesniveau og færre flygtninge. På sigt vil det for os indebære nye markeder for vores erhvervsliv.


Kort sagt skal vi ikke gemme os bag Toldmure. Det er en unfair måde at handle på. I stedet skal vi skabe nye markeder for vores eksport.


INTEGRATION


Vi skal ligesom i Skanderborg, Odder og Samsø skabe blandede kvarterer. Men Venstres ghettoplan er en forkert italesættelse. Det er ikke en løsning at blande danskere med såkaldte "ikke-danskere".


Når vi vil løfte folk ud af en socialklasse, så skal socialklasserne blandes. Ressourcesvage danskere er måske ikke de bedste til at integrere. Det betyder, at villaer skal blandes med rækkehuse og lejligheder. Det kræver også, at der er almene boliger i alle kommuner. Det helt afgørende moment for mig er altså, at løfte folk ud af de socialklasser, hvor mange er ”groet” fast.


Der er masser af uudnyttet potentiale. Som medlem af Integrationsrådet i Skanderborg, møder jeg mange initiativrige iværksættere. Så hele øvelsen er, at bibeholde den iværksætterlyst og fjerne de strukturelle vanskeligheder.